متن و دانلود آهنگ باختن از حمیرا | بلاگ

متن و دانلود آهنگ باختن از حمیرا

تعرفه تبلیغات در سایت

متن و دانلود آهنگ باختن از حمیرا

دانلود آهنگ باختن از حمیرا

دانلود آهنگ

منبع : 123best.blogfa.com

متن آهنگ :

طفلک دل من 

طفلک دل من

این مرغ عاشق

که عمری پی عشق رفت عاشقانه

چه تنها چه خسته

به دشتی غریبانه

پر ریخت ناباورانه

چه تنها چه خسته

به دشتی غریبانه

پر ریخت ناباورانه

با دلم گفتم دل پریشونم

یه پارچه دردی نگو نمی دونم

گفتم که ای دل،ای دل غافل

راه عاشقی راه سوختنه

بیراهه نرو کارت باختنه

رفت و رفت و باخت...رفت و رفت و سوخت

طفلک دلم دلِ برگ گل من

کی باورش بود بازیچه بودن

رفت و رفت و رفت مثل تشنه ها

اما جای آب روی شعله ها

لرزید و لرزید تو قاب سینه

با لرزه ها گفت دل کارش اینه

دل اگه دله کارش مشکله

اگه نلرزه از خاک و گِله

دل که دل باشه می سوزه

دل که دل باشه می بازه

طفلک دلم دلِ برگ گل من

کی باورش بود بازیچه بودن

رفت و رفت و رفت مثل تشنه ها

اما جای آب روی شعله ها

لرزید و لرزید تو قاب سینه

با لرزه ها گفت دل کارش اینه

دل اگه دله کارش مشکله

اگه نلرزه از خاک و گِله

دل که دل باشه می سوزه

دل که دل باشه می بازه

با دلم گفتم دل پریشونم

یه پارچه دردی نگو نمی دونم

گفتم که ای دل،ای دل غافل

راه عاشقی راه سوختنه

بیراهه نرو کارت باختنه

رفت و رفت و باخت...رفت و رفت و سوخت

 


...
نویسنده : بازدید : 49 تاريخ : چهارشنبه 10 خرداد 1396 ساعت: 18:40